Zachraňte život – darujte krev

O možnosti záchrany života díky dárcovství krve již jistě každý slyšel. Naše nemocnice a polikliniky nás informují v čekárnách, v televizi a v rádiu to opakují dennodenně a také mnoho slavných a významných osobností radí, abychom tento krok podstoupili. Co ovšem skutečně obnáší darování krve?

Prvodárcovství

Prvodárci se většinou na transfúzní stanici nemusí předem objednávat. Stačí se třeba jen spontánně rozhodnout a vyrazit. Jediné co s sebou potřebujete je občanský průkaz a kartička pojištěnce. Podle sestřiček je důležité se ráno dobře nasnídat, ale také vynechat mastné pokrmy, takže například máslo je passé. Samozřejmostí je několik dní nepít alkohol a dodržovat pitný režim.

V některých nemocnicích dostanou prvodárci spoustu dárků. Například multivitamíny, stravenka v hodnotě 60 Kč a hrneček s potiskem krevních skupin. Každý prvodárce pak dostane odznak s kapkou krve.

Samotný proces odběru krve netrvá déle než deset minut. Předchází ho ovšem vyplňování dotazníků, které je nezbytné pro zjištění kvality odebírané krve. Sestřičky jsou s dárci po celou dobu, hlídají jejich zdravotní stav, poskytují jim rozptýlení a pomáhají jim překonat náhlou ztrátu krve.

Podruhé můžete přijít darovat za 8 týdnů od předchozího odběru.

Výhody pro dárce

Darováním krve můžete zjistit svůj zdravotní stav. Projdete zde vyšetřeními, která by samostatně byla velmi nákladná, ale pro dárce jsou vždy zdarma.

Dárce má v den odběru nárok na placené volno.

Dárce může uplatnit nárok na snížení daňového základu (1 odběr – 2 000 Kč).

Odměny pro pravidelné dárce

Je důležité si uvědomit, že za darování krve nedostanete finanční odměnu. Pokud ovšem vytrváte a darování krve nevezmete jen jako jednorázovou akci, ale jako pravidelný čin, můžete získat spoustu prestižních ocenění.

Pro prvodárce je zde, již zmiňovaný, odznak ve tvaru kapky krve.

Za 10, 20 a 40 odběrů získáte Medaile prof. MUDr. Jana Janského, kterou vám předají přímo na transfúzním oddělení nebo na slavnostním shromáždění.

Zlatý kříž ČČK získáte za 80, 120 a 160 odběrů. Tato ocenění vám budou předána na slavnostním shromáždění.

Nejvyšším oceněním, které můžete za darování krve dostat je plaketa ČČK „Dar krve – dar života“. Ta se uděluje za 250 odběrů. Opět se uděluje na celostátním slavnostním shromáždění, které se koná jednou za dva roky.

Jak se krev využívá?

Vámi darovanou krev obdrží především lidé na operačních sálech, kteří by bez ní vykrváceli. Krev se dále využívá při těžkých úrazech nebo při léčbě otrav. Celoživotně jsou pak na darovanou krev odkázáni lidé s umělou ledvinou nebo lidé se zhoubnými nemocemi krve.

Z krve se také vyrábí důležité léky, které využijí zejména hemofilici, nemocní s poruchami obranyschopnosti nebo popálení lidé.

Napsat komentář