Co je obezita a jak se projevuje?

Obezitu definujeme jako zvýšené množství tukové tkáně v našem těle. Obezita ale není jen porucha týkající se nevhodného složení našeho těla, je to také odlišnost celkového postoje obézních lidí k vlastnímu tělu, ke tvaru postavy, k otázce jídla, které konzumujeme a k problematice kilogramů navíc vůbec. Lidi, které trápí nedokonalost vlastního těla, věnují často příliš mnoho energie hubnutí a potom jim nezbývá dostatek energie na život. V podstatě buď hubnou, nebo sbírají sílu na další etapu hubnutí a v žádné situaci vlastně nikdy nebudou spokojeni. Když se při dietě nadměrně omezujeme, litujeme se pak, že si nemůžeme dopřát jídlo dle libosti. Když se dostaneme do fáze, kdy jíme přes míru (i když víme, že je to jen dočasně, než zase nasadíme tvrdou dietu), stejně si jídlo neužijeme. V důsledku přejídání se necítíme dobře ani fyzicky, ani psychicky.

Podíl tuku v našem těle je především určován pohlavím a věkem. Fyziologicky je vyšší podíl tuku u žen než u mužů, přičemž s věkem podíl tuku v těle stoupá. Zejména kvůli zdravotním rizikům je důležité také rozložení tuku v těle. Podle něj rozlišujeme dva typy obezity. V prvním případě se tuk hromadí převážně na hýždích a stehnech – tvar těla připomíná hrušku, proto se tento typ obezity nazývá hruškovitý (gynoidní). Vyskytuje se převážně u žen. Tvar těla obézních mužů většinou připomíná jablko: tuk bývá rozložen v oblasti hrudníku a uvnitř břicha, jde o jablku podobný (androidní) typ obezity. Druhý typ obezity je spojen s vyšším výskytem metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity. K posouzení zdravotních rizik pramenících z rozložení tuku postačí změřit si obvod pasu.

Obvod pasu určující zvýšené a vysoké riziko metabolických a kardiovaskulárních komplikací
Zvýšené riziko – muži vetší než 94 cm / ženy větší než 80 cm
Vysoké riziko – muži větší než 102 cm / ženy větší než 88 cm

Ne vždy je možné množství tuku v těle změřit, proto se používají k hodnocení stupně obezity různé indexy. Nejčastěji se používá index tělesné hmotnosti neboli BMI. Vypočte se tak, že se hmotnost (v kilogramech) vydělí druhou mocninou výšky (v metrech).

BMI = tělesná váha (kg) / [výška (m)]2

BMI představuje pouze orientační hodnocení obezity, nezachycuje podíl tuku a beztukové hmoty. Při stejném BMI mají ženy větší podíl tuku než muži a starší jedinci větší podíl tuku než jedinci mladší. U sportovců provozujících silové sporty může vyšší BMI odrážet zmnožení svalové hmoty, nikoliv tuku. I přes tyto výhrady je BMI nejjednodušším měřítkem obezity a můžeme podle něj určit zdravotní rizika s obezitou spojená.

BMI kategorie podle WHO zdravotní rizika
18,5 – 24,9 normální rozmezí minimální
25 – 29,9 nadváha nízká až lehce zvýšená
30 – 34,9 obezita 1. stupně vysoká
35 – 39,9 obezita 2. stupně vysoká
> 40 obezita 3. stupně velmi vysoká