Co způsobuje obezitu?

Na vzniku a udržení obezity se podílí mnoho faktorů, mezi nejdůležitější patří biologické, psychologické a sociální.

Základní a nejčastější příčinou vzniku a uchování obezity je biologický faktor – dlouhotrvající nepoměr mezi příjmem energie a jejím výdejem. Může k němu dojít buď dlouhodobě zvýšeným příjmem energie, nebo sníženou tělesnou aktivitou., která není provázena přiměřeným snížením příjmu stravy. Příčinu vzniku obezity však nelze redukovat jen na nekázeň v jídle, na lenost a nechuť k pohybu či na nedostatek vůle. Je nutné brát v úvahu také individuální geneticky podmíněnou náchylnost k hromadění tukových zásob. Důležitým faktorem je tzv. úsporný (,,thrifty“) gen – dědičné vybavení, zajišťující ukládání energie již při jejím mírném přebytku. Geneticky dané jsou i vlohy k rozložení tuku, k pohyblivosti (tedy k energetickému výdeji), k preferenci potravin a podobně. Do vínku je vám tedy dána určitá dispozice, ale záleží jen na vás, kam ji necháte rozvinout.

Psychologické faktory se podílejí nejen na vzniku, ale zejména na udržení obezity – po zhubnutí spousta lidí shozené kilogramy opět nabere. Hlavním problémem při udržení váhových úbytků je stanovení si nereálných cílů. Obézní si často kladou velké cíle nejen co se týká shozených kilogramů, ale také očekávání, která by měla tyto váhové úbytky doprovázet. Pokud se jim nepodaří dosáhnout cíle stoprocentně, v důsledku negativních myšlenek se podílí tzv. dysfunkční schémata, která se vyvíjejí od dětství a v průběhu celého života vás nevhodně utvrzují v tom, že hodnota vaší osobnosti je spojena s vaší váhou či tvarem těla. Vytváříte si negativní postoj k vlastnímu tělu – jak v důsledku společenského tlaku, tak vlivem blízkého prostředí. V popředí vaší mysli jsou pak myšlenky typu ,,Úspěch závisí na štíhlosti“, ,,Jen štíhlí lidé se dovedou kontrolovat“, ,,Mohu si věřit, jen pokud budu štíhlý“. Celý svůj život pak zasvětíte problematice váhy a tvaru těla.

Mezi sociální faktory patří tlak k nadměrnému energetickému příjmu a ke snižování energetického výdeje. Roli hraje vzdělání, společenské postavení, zaměstnání, příjem, pohlaví, národnost, rasa. Výskyt obezity je v nepřímém vztahu k velikosti rodiny – jedináčkovi hrozí daleko větší riziko stát se obézním, než kdyby žil v rodině mezi více dětmi. Důležité jsou také historické epochy a vlivy kultury. Stravovací návyky jsou v kultuře hluboce zakořeněny a mění se jen pozvolna. Výskyt obezity v různých kulturách je pak dán jednak dostupností jídla, jednak ideálem tvaru těla, zejména ženského. Zapomenout nesmíme ani na vliv kultury v oblasti tělesné aktivity (módní vlivy aerobiku, spiningu, bojových sportů, kalanetiky, joggingu, walkingu, nordic walkingu – a oproti tomu rozvoj automobilového průmyslu).