Fáze spánku a co se během nich děje

Spánek je nevyhnutelnou součástí života každého z nás. Všichni musíme spát, abychom byli zdraví a měli energii do života. Potřeba spánku je individuální, zatímco někomu stačí 5 hodin spánku denně, jiní potřebují hodin 11, aby se cítili fit. Obecný průměr u dospělých lidí je 6-8 hodin denně, ale za normální se považuje právě rozmezí 5-11 hodin. Potřeba spánku se samozřejmě mění věkem, také může být ovlivněna zdravotním či psychickým stavem.

Spánek je základní fyziologická potřeba, podobně jako potřeba jíst, pít, dýchat,… Život bez jejího naplnění není zkrátka možný. Během spánku se fyziologicky zpomalují tělesné pochody (snižuje se krevní tlak, tělesná teplota, zpomaluje se srdeční činnost, krevní oběh, dech,…). Spánek je také nezbytnou součástí hubnutí, všemožné diety či cvičení jsou k ničemu, jestliže se pořádně nevyspíte.

To vše jsou všeobecně známé informace, které asi většina lidí zná. Pojďme se ale podívat na konkrétní fáze spánku, o kterých toho možná příliš nevíte-

Fáze spánku

Spánek má dvě základní fáze – fázi REM a NREM. REM je zkratka pro anglické „rapid eye movement“ neboli česky rychlé pohyby očí. Název tato fáze získala právě díky typickým rychlým pohybům očí, které jí provázejí. Fáze NREM, neboli non-REM, je opakem fáze první. V tomto stádiu spánku jsou oči naprosto klidné.

NREM fáze

V této fázi dochází v těle k syntéze bílkovin, čímž se regenerují fyzické síly. Je zde typické svalové napětí a mimovolná pohyblivost, častější než ve fázi REM. Spánek je v této fázi hlubší a sny v ní bývají spíše výjimečné, když se ale přece objeví, nebudete si je po probuzení pamatovat.

Fáze NREM se dělí na další 4 „podstádia“:

  1. Nejlehčí spánek: Objevuje se na začátku spánku, při usínání. Postupně během něj klesá srdeční frekvence a zpomaluje se dech. V této části spánku jsme ještě stále z části při vědomí a jednoduše se probudíme.
  2. Lehký spánek: Tvoří zhruba polovinu celé doby spánku. Dochází v něm k uvolňování svalů, zpomalování organismu a ke ztrátě vědomí.
  3. Středně hluboký spánek: Dochází během něj k odpočinku svalů. Jde o jakýsi úvod do hlubokého spánku. V této části spánku mohou lidé trpět různými spánkovými obtížemi, např. náměsíčností, nočními děsy, mluvením ze spaní,…
  4. Hluboký spánek: Nastává cca 30-40 min po usnutí. Jde o nejhlubší část spánku, jak už napovídá samotný její název. Probudit člověka z této fáze je nejobtížnější. Funkce této fáze je pravděpodobně ukládání vzpomínek, toho, co jste během dne prožili, do dlouhodobé paměti.

Takže, abychom to shrnuli, v NREM fázi se doplňují fyzické síly. Nezdají se nám téměř žádné sny, a když, tak si je obvykle nepamatujeme. Pokud musíte ráno vstávat do práce, nebo kamkoliv jinam, je dobré si vypočítat dobu vstávání tak, abyste v této fázi nevstávali. Probírat se vám totiž bude těžko.

REM fáze

V REM fázi je spánek jen lehký, poměrně snadno se z něj vzbudíte. Je zde pouze slabé svalové napětí a typické jsou rychlé, mihotavé pohyby očí. Zatímco NREM fáze regeneruje především fyzickou sílu, fáze REM dobíjí sílu psychickou. REM fáze zaujímá asi čtvrtinu celkové doby spánku, což je cca 100 min. Opakuje se několikrát za noc, obvykle zhruba 4x-5x.

V této fázi se nám nejčastěji zdají sny, někdy i velmi živé. I když si většina lidí sny pamatuje spíše jen výjimečně, a navíc ne příliš podrobně, je prokázáno, že míváme sny i tehdy, kdy si na ně nevzpomínáme.

Pokud musíte ráno vstávat, je vhodné vypočítat si dobu budíku tak, aby vás vzbudil právě ve fázi REM. Vzbudíte se tak v rámci možností lehce, odpočatí a nebudete mít potřebu budík ještě hodinu odkládat.

Autorka: Evča (profil)