Symptomy závislosti na cvičení

Pro většinu lidí je cvičení pravidelnou součástí života. Ale co když se cvičení promění v něco, co vám může více uškodit než mít příznivý vliv na váš zdravotní stav? Cvičení je nejdokonalejší způsob, jak se zbavit stressu a je důležité k udržení dobré kondice. U 10-15% procent populace se cvičení může proměnit v nepříjemnou závislost. Závislost se projevuje například tak, že musíte trénink vykonávat několik hodin denně, a to i když jste třeba nemocní nebo máte nějaký úraz. Můžete dokonce přijít o práci, zanedbávat školní docházku, vyhýbat se významným společenským událostem a to jen kvůli tomu, aby jste nevynechali ani hodinu tréninku. Někteří závislí na cvičení mohou také trpět poruchami příjmu potravy.

Jak poznat, jestli začínáte trpět závislosti na cvičení?

Pokud se objeví 3 a více příznaků, je potřeba se zamyslet.

  • chcete cvičit stále více a více, aby jste viděli žádoucí výsledky
  • jste podráždění a trpíte úzkostí, pokud víte že musíte jeden den vynechat
  • snažíte se cvičit déle, než na co vám vystačí síly
  • cvičení ovládá váš život a nedokážete s ním přestat
  • trávíte příliš mnoho času cvičením a přemýšlením o něm
  • zanedbáváte jiné akce (např. čas s rodinou), protože musíte jít cvičit
  • musíte pořád cvičit, i když jste nemocní nebo zranění

Co byste měli udělat, pokud začínáte trpět závislostí?

  1. Požádat o pomoc, udělat vyšetření, promluvit si s blízkými.
  2. Pochopit rozdíl mezi zdravým a nezdravým cvičením. Doporučuje se 30 – 60 minut mírné kardiovaskulární aktivity po většinu dní v týdnu a silový trénink  po dobu 20 – 30 minut třikrát týdně.
  3. Dbejte zvýšené pozornosti, zda nezačínáte trpět poruchami příjmu potravy a zda se nemění vaše chování. Velmi pomohou blízké osoby, které snadněji vypozorují případné změny ve vašem chování a návycích.

Poku trpíte závislosti na cvičení, bez ohledu na to zda splňujete kritéria pro poruchu příjmu potravy, budete pravděpodobně požádáni odborníkem, aby jste změnili své pohybové návyky.

Jak terapeuti a lékaři rozhodnou, co je zdravé a co ne, aby jste se vrátili do normálu? Máte-li velké váhové nedostatky, budete vyzvání k úplnému přerušení cvičení – zejména kardiovaskulární aktivity – cílem je získat optimální váhu. Musíte-li získat malé množství váhy, mohou vám umožnit zvedat závaží párkrát týdně – nic namáhavého – a malé množství kardiocvičení (např. 20 minut 2x týdně). Pokud nemáte s váhou problém, ale trpíte závislostí na cvičení nebo poruchou příjmu potravy, mohou vám dovolit větší aktivitu, ale je pravděpodobné, že vás budou nadále limitovat.

Bez ohledu na to, jak se cítíte, vás bude muset lékař i nadále sledovat. Návrat k tréninku bude pozvolný, i když nevykazujete žádné známky závislosti. Bude také pravděpodobné, že budete muset svůj trénink zkrátit a nikdy už nebudete cvičit tak dlouho, jak předtím.

Napsat komentář