Ájurvéda – indické vědění o životě, které léčí

Vysoký krevní tlak, cukrovka, bolavá záda, deprese, chronický únavový syndrom nebo třeba zácpa. Tohle všechno a mnohé další nemoci řadíme mezi civilizační choroby. Potýkáte se s některou z nich? Pokud ano, jak ji léčíte? Moderní medicína západního světa se většinou snaží o to, aby odstranila příznaky nemoci. Je víceméně toho názoru, že jsou všichni lidé stejní. Ájurvéda si uvědomuje jedinečnost každého pacienta. Učí, že všechny nemoci působí jak na mysl, tak na tělo, nikdy je neléčí odděleně.

Co je to ájurvéda?

Ájurvéda je tradiční indický lékařský systém. Název doslova znamená “věda života”. Tato alternativní medicína se řadí mezi holistické neboli celostní. Chápe tedy zdraví na každé úrovni. Jejím cílem je obnova rovnováhy těla, duše i mysli. Ačkoli je přes 3000 let stará, neustále se vyvíjí a přizpůsobuje modernímu způsobu života.

Ájurvédská teorie vychází ze základní konstituce jedince, která určuje jeho náchylnost k nemocem. Bere v úvahu, že má psychika velký vliv na tělesné zdraví. Za podstatnou považuje jakoukoli nerovnováhu v základním tělesném stavu jedince. Ájurvéda se zaměřuje hlavně na udržení spokojenosti a neustálé zlepšování schopnosti samoléčby. Samotné léčení usiluje o opětovné nastolení rovnováhy dóš (životní energie).

Tři dóšy

Ájurvédské učení věří, že každý jedinec skládá z pěti elementů (éter, oheň, voda, vzduch a země). Ty se v kombinacích projevují jako tři základní životní energie neboli dóšy (váta, pitta, kapha). Naši tělesnou konstituci určuje poměr tří dóš. Nicméně většinou nás ovlivňuje jedna nebo případně dvě dominantní dóšy. Někdy se dokonce stane, že jsou všechny tři životní energie ve stejném poměru. Naše hlavní dóša prakticky určuje to, jací jsme. V průběhu života může dojít k nerovnováze našich dóš (vikruti), což může mít za následek nějakou nemoc.

Ájurvéda - indické vědění o životě

Charakteristika tří životních sil

Podle mého názoru je základní myšlenka ájurvédy jednoduchá. Pokud jsou tři dóšy v rovnováze, je člověk zdravý a má dobré předpoklady k tomu, abys se dožil vysokého věku. Když tyhle životní síly v rovnováze nejsou, nastane nemoc.

Už víte, jaká je vaše dominantní dóša? Každý typ má svou charakteristiku, kterou jsem velice stručně shrnula:

 • Váta
  • Tato dóša je spojena s éterem a vzduchem.
  • Řekla bych, že osoby tohoto typu symbolizuje nestálost. Slovo váta pochází ze sanskrtu a znamená nadšení nebo pohyb.
  • Váty nemají problém vydělat peníze. Nicméně stejně rychle je taky dokážou utratit. Často se pro něco nadchnou, ale moc dlouho jim to nevydrží. Mají rádi změny.
 • Pitta
  • Tento typ energie symbolizuje oheň s vodou.
  • Myslím si, že slovo, které nejlépe popisuje tento typ je vášeň. V sanskrtu pitta totiž znamená hořet či ohřívat.
  • Pitty jsou výborní řečníci a mají otevřenou mysl. Jsou velice cílevědomí a soutěživí.
 • Kapha
  • Tuto dóšu charakterizují elementy voda a země.
  • Tento typ je ze všech nejmírnější. A co je nejvíc charakterizuje? Podle mě stálost. Slovo kapha znamená v sanskrtu držet pospolu nebo obejmout.
  • Jedinci tohoto typu bývají zpravidla velice konzervativní a na změny si moc nepotrpí. Mají přirozený talent ve stmelování lidí. Bývají obvykle věrní a hluboce milující.

Karma

Poslední věc, jenž chci v dnešním povídání zmínit, je karma. Předpokládám, že jste o už slyšeli. Jak byste ji charakterizovali? Podle mě jde o jakýsi mystický zákon akce a reakce. Karma je nedílnou součástí všech východních náboženství a zároveň úzce souvisí s ájurvédskou moudrostí.

Základem teorie reinkarnace je karma. Ájurvéda v souvislosti s tímto vysvětluje často důsledky nemoci.

Podle ájurvédy nemohou být nemoci zapříčiněné nahromaděním špatné karmy léčeny jen zdravotní léčbou. K tomu je potřeba pochopit povahu karmické příčiny nemoci. Poté je možné začít zvolit správný směr a způsob léčby.

Chcete očistit svou karmu? Pak vás čeká velice dlouhá duchovní cesta plná sebepoznání.

Pár slov závěrem

Ájurvéda je velice komplexní a obsáhlé vědění, které se nedá shrnout do jednoho článku. Máte vy sami nějaký zdravotní problém, který pořád přetrvává? Nebo jen toužíte udržet ve vašem životě rovnováhu?

Pak doporučuji knihu Tajemství ájurvédy od G. Warriera, H. Verma a K. Sullivanové. Většinu informací jsem čerpala právě z této knihy. Velice obecně ájurvédu popisuje Wikipedia.

 

Namasté, vaše Mia Naomi Rojko