Bílkoviny a svalová hmota

Bílkoviny jsou pro naši výživu naprosto nutné a nenahraditelné. Bez nich by nebyla možná stavba a obnova tkání, ani tvorba bílkovin s určitou funkcí v organismu (enzymy nebo bílkoviny krevní plazmy, nukleové kyseliny a další). Pokud organismus nemá jinou možnost, využije bílkoviny i na pokrytí potřeb energie. Bílkoviny se musejí rozštěpit v několika fázích až na nejmenší stavební prvky (aminokyseliny), teprve potom jsou využitelné. Kritériem, podle něhož se posuzuje kvalita bílkovinných zdrojů, je skladba a množství aminokyselin, které si tělo dokáže samo vytvořit (esenciální aminokyseliny). V dřívějších letech byla v této souvislosti nepřiměřeně vyzdvihována hodnota živočišných bílkovin, dnes je již situace trochu jiná. Rostlinné bílkoviny totiž lze vzájemně kombinovat tak, že výsledkem je kompletní spektrum nepostradatelných aminokyselin. Optimální situace ovšem nastává tehdy, když ve stravě kombinujete jak rostlinné, tak živočišné zdroje bílkovin.

Klást důraz na potraviny s vyšším obsahem bílkovin má nezanedbatelnou výhodu: při hubnutí neztrácíte svalovou hmotu, takže váš výdej energie zůstává na vyšší úrovni i v klidovém stavu. Organismus navíc ještě musí vydat určitou energii nato, aby z bílkovin získal pro něj důležité aminokyseliny. Rovnice ,,příjem energie = výdej energie“ se tak stává výhodnou nerovnicí: více energie vydáváte a hubnutí se může rozběhnout, aniž byste pocítili hlad, napětí či únavu (typické průvodní jevy drastických diet).