Nespavost – jak proti ní bojovat

Celková fyzická kondice organismu člověka závisí kromě faktorů spojených s tělesnými aspekty životního stylu (způsob stravování, dostatek pohybu) především s psychickou pohodou. Nadměrný stres způsobeným pracovním nebo osobním životem, ale i velmi náročná fyzická zátěž, se mohou podepsat na schopnosti těla adekvátně odpočívat. Nedostatek spánku, je-li dlouhodobý, může pak přerůst až v duševní poruchy či nemoci.

Příčiny nespavosti

Zdravý spánek by měl denně trvat kolem 8 hodin v závislosti na věku a celkovém nastavení těla. Měl by být dodržován pravidelně a v odpovídající kvalitě. Po kvalitním spánku je člověk zpravidla odpočatý a v dobré náladě, jelikož dosáhl optimální regenerace organismu, který je připravený na další zátěž běžného dne.

Proč je spánek důležitý

Během spánku totiž probíhá několik důležitých procesů směřujících především k obnově tělesných potřeb, na které se čerpá energie standardně spotřebovávaná v denním režimu funkcemi podporujícími vědomí. V období spánku jsou tělesné procesy zaměřené na doplňování energetických zásob a zvýšení funkčnosti imunitního systému, které se rozběhnou na úkor ostatních tělesných funkcí (zpomalení dýchání a snížení krevního tlaku). Proto také během spánku dochází ke zlepšování zdravotního stavu a hojení poranění. Procesy, které během spánku probíhají v mozku, jsou podobné úklidu – probíhá především třídění a zpracování získaných informací.

Co způsobuje nespavost

Nespavost bývá zapříčiněna vnitřními nebo vnějšími faktory, případně jejich kombinací. Vnitřní faktory obvykle zahrnují určité tělesné pochody, které mají přímý vliv na kvalitu spánku – zpravidla se jedná o akutní problémy (nemoc, poranění) či problémy dány aktuálním nastavením organismu – stres, bolest (fyzická nebo psychická), problémy trávicího traktu, či obecně pokročilý věk, jež je spojen s převážnou částí uvedených vnitřních faktorů.

Vnější faktory zahrnují především příčiny vyplývající z nepohodlí prostředí, kde člověk spí. Kromě vlastních aktivit během dne (nezdravý životní styl, nedostatek pohybu, nadměrný stres v pracovním či osobním životě), se jedná především o rušivé aspekty přímo ovlivňující schopnost se pro spánek uvolnit, jako jsou hluk, nepříjemná teplota okolí nebo světlo.

Nespavost, spánkové poruchy a jejich důsledky

Nespavost je typem spánkové poruchy, jež může mít různé úrovně. Jedná-li se o nahodilou akutní nespavost (netrvající déle než 2-3 dny), obvykle nebývá jako spánková porucha klasifikována zejména z toho důvodu, že její příčiny leží v konkrétním podnětu, který lze identifikovat a případně odstranit. Kromě vyložené nespavosti (tedy neschopnosti spát) lze rozeznávat příbuzné poruchy, které ovlivňují především kvalitu spánku jako takového. Jedná se obecně o:

  • problémy s usínáním
  • časté noční buzení
  • krátký spánek (rychlé probuzení po velmi krátkém odpočinku)

Důsledkem nespavosti a spánkových poruch je pak snížená adaptabilita organismu na běžné denní aktivity a podmínky. Pokud si tělo dostatečně neodpočine a mozku není dopřána možnost zpracovat informace, nejsou schopny fungovat správně, což se může projevit především na celkové kondici organismu. Dlouhodobé nebo chronické poruchy spánku mohou přerůst až v dušení či tělesné choroby, které je nutné léčit terapií či medikací.

Prevence a řešení nespavosti a spánkových poruch

Prevence i léčba uvedených akutních poruch spánku je realizována v několika krocích. Primárně je nutné se zaměřit na ba úpravu životního stylu, spánkového režimu a spánkové hygieny. Pokud se tedy u vás některá z uvedených poruch spánku projeví, měli byste dříve, než sáhnete po nějakém kompenzačním léčivu, přehodnotit způsob, jakým trávíte čas během bdělosti. Ideální je zahrnout do každodenních aktivit dostatek pohybu, inklinovat ke zdravým stravovacím návykům a minimalizovat stresové faktory, pokud to lze. Zároveň byste měli posoudit, zda prostředí, ve kterém spíte odpovídá požadavkům zdravého spánku – je-li tedy dostatečně nerušivé a příjemné.

Pro dobrý spánek je také vhodné dodržovat zásady spánkové hygieny, jež eliminují hlavní faktory působící na kvalitu spánku (stravování ve večerních hodinách, zajištění pohybové aktivity, uvolnění myšlení či zdravé spánkové prostředí). Kvalitní spánek lze podpořit také bylinkami, nejčastěji se využívá třezalka, meduňka, kozlík lékařský či heřmánek. Odvary z těchto bylinek mají uvolňující účinek a pomohou vám zklidnit mysl.

Při přetrvávajících potížích je pak nutné vyhledat odbornou pomoc. Na tu je čas v případě, že nespavost či poruchy spánku i navzdory preventivním opatřením a navrženým řešením stále přetrvávají.