Jaké vyšetření Vás čeká ve 3. měsíci těhotenství?

Jako pojištěnec máte ze zákona během svého těhotenství nárok na čtyři vyšetření ultrazvukem (přičemž lékaři ultrazvuk využívají mnohem častěji). Jestli je vyšetření ultrazvukem pro děťátko neškodné nevím, ale v prvních třech měsících se doporučuje opatrnost, protože nelze s naprostou jistotou vyloučit, že nepatrné teplo, které vzniká na hlavici přístroje, plodu neuškodí.

A zde se chci s vámi podělit o velice krásný a pravdivý odstaveček, který mě zaujal v knize Deník nastávající maminky – Katja Kesslerová.
Možnost nahlížet do břicha je každopádně něco úžasného. Má to ale také své nevýhody – spousta maminek je přímo fixovaná na černobílé obrázky, která tato technika poskytuje, a zapomíná „hledět na nového človíčka srdcem.“ Důležitá rada – během dne se občas opři o židli, na které právě sedíš, zavři oči, polož obě ruce na břicho a soustřeď se jen na svůj pohled „dovnitř“. Takhle začíná láska!

Co Vás tedy čeká?

V tomto měsíci (mezi 11. – 14. týdnem těhotenství)se provádí kombinovaný biochemický screening a ultrazvukový screening, který kombinuje ultrazvukové vyšetření tloušťky týlního záhybu a vyšetření krve matky. Kombinace těchto dvou metod umožňuje detekci 78-80% dětí s Downovým syndromem.

Měření plodu kromě toho upozorní na možné vývojové vady srdce dítěte. Jestliže je test pozitivní, lékař doporučí odběr choriových klků (CVS). Dalo by se říct, že tato metoda nahrazuje amniocentézu (amniocentéza je vyšetřovací metoda, která slouží k odhalení některých závažných vrozených vad plodu u těhotné ženy. Vyšetření se provádí v době, kdy je ze zákona ještě možné těhotenství přerušit (do 24.týdne), a tím zabránit narození postiženého dítěte), ale lze ji provést pouze v 11. a 12. týdnu těhotenství. Průběh tohoto vyšetření je skoro stejný jako u odběru plodové vody s tím rozdílem, že trvá přibližně 2 minuty a je velmi dobře snášen. Lékař odebere malé částečky placentární tkáně, u které se zjišťují chromozomální odchylky. Výsledek se maminka dozví do několika dní.

Moje zkušenost

Vyšetření jsem podstoupila ve 12. týdnu těhotenství. Paní doktorka mi udělala ultrazvuk, kde zkontrolovala „celé miminko“ – spočítala prstíky, koukla na srdíčko, žebírka, atd. Všechno mi krásně popisovala, takže jsem to dokonce na ultrazvuku poznávala. Konstatovala, že je vše v pořádku a moje vyšetření bylo u konce. Krev mi v tomto týdnu odebrána nebyla. Na další kontrolu jsem se měla objednat za měsíc s tím, že mi bude odebrána krev, ze které se budou zjišťovat vrozené vývojové vady plodu. Bylo mi řečeno, že na tyto odběry už nemusím přijít na lačno.

Další vyšetření

Do konce tohoto měsíce můžete ještě podstoupit vyšetření, které je „nadstandardní“ a nehradí ho pojišťovna.

Jedná se o kombinovaný test v 1. trimestru těhotenství.

Co se vyšetřuje?

  • Komplexní ultrazvukové vyšetření plodu se zaměřením na vývojové vady plodu
  • Měření toků v děložních tepnách těhotné (screening preeklampsie, růstová retardace)
  • Biochemické vyšetření krve matky (PAPP-A, beta HCTG – riziko genetických vad, poruchy funkce placenty, růstová retardace plodu)

Co lze zachytit?

  • Většinu hrubých malformací plodu vč. vývojových vad srdce plodu – cca 80% všech vad již na úrovni 1. trimestru
  • Většinu geneticky podmíněných vad (Downův sy., Edwardsův sy., Pataův sy., gonosomálně podmíněné vady, triploidie)
  • Zvýšené riziko vzniku časné preeklampsie, nitroděložní růstové retardace plodu a riziko předčasného porodu před 34. týdnem gravidity

Vyšetření ale není hrazeno zdravotní pojišťovnou a těhotná hradí 1.500Kč. (Bylo mi řečeno, že ale většina pojišťoven na vyšetření přispívá. Jestli je to pravda nevím, ani u jednoho těhotenství jsem toto vyšetření nepodstoupila).

Napsat komentář